Ο Οδηγός μας για τη διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι σχεδόν έτοιμος!

Είμαστε πολύ περήφανες που ανακοινώνουμε ότι ο οδηγός μας για μέτρα ασφαλείας κατά την άτυπη ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού είναι εδώ! Βρείτε παρακάτω την πρώτη αγγλική έκδοση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συμμετάσχετε!

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καταγραφή και Ανάδειξη της άτυπης ανακύκλωσης και της ρακοσυλλογής στην Ελλάδα

Ποσοτικοποίηση της συμβολής των άτυπων ανακυκλωτών στη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων.

Ενίσχυση και Εκπροσώπηση ομάδων άτυπων ανακυκλωτών

Στήριξη της εργασίας των ανθρώπων που βιοπορίζονται από την άτυπη διαλογή και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

Ανάπτυξη δικτύων αλληλέγγυας οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη των αυτοαπασχολούμενων και των μικροεπιχειρήσεων συλλογής αποβλήτων.

H WAMBO δρα στον ευρύτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό μη κυβερνητικό χώρο πραγματοποιώντας δράσεις και παρεμβάσεις με γνώμονα τη συμμετοχική δράση και την αυτό-οργάνωση των ανθρώπων της ανακύκλωσης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, η συμπερίληψη των ανθρώπων στα συστήματα κυκλικής οικονομίας είναι απαραίτητη αλλά δεν είναι δεδομένη.  

Η WAMBO επιδιώκει να αναδείξει τη συμβολή της άτυπης ανακύκλωσης και της ρακοσυλλογής στα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και να καταστεί σημείο αναφοράς και αρωγής για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές.

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ

Η WAMBO ενισχύει την οργάνωση αγορών και ηλεκτρονικών αγορών σε επίπεδο τοπικής οικονομίας αφιερωμένες στην ανάκτηση, την ανακύκλωση και την αναζωογόνηση των αποβλήτων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χαρτογραφούμε τους χώρους όπου πωλούνται ή δίδονται μεταχειρισμένα προϊόντα με στόχο να σχηματιστεί ένα δίκτυο μεταξύ των ανθρώπων που εργάζονται στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (=V-COLLECT)

Η WAMBO πραγματοποιεί δράσεις ανταλλαγής και επισκευής παλιών ηλεκτρονικών ειδών, επίπλων, ποδηλάτων και άλλων ειδών και διανέμει τα έσοδα σε ομάδες άτυπων ανακυκλωτών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

H WAMBO συντονίζει διαδικτυακές συναντήσεις γύρω από τη άτυπη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οικιακών επικινδύνων αποβλήτων και άλλων ειδικών ρευμάτων και τις βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η WAMBO και οι εθελοντές της επισκέπτονται εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων και ξεναγούνται στο πως η πόλη χειρίζεται τα σκουπίδια της σε καθημερινή βάση.

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΑΤΥΠΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ

Η WAMBO προσπαθεί να ενισχύσει την παρουσία των ρακοσυλλεκτών και ανακυκλωτών σε διαδικασίες ανοικτής διακυβέρνησης και να ενδυναμώσει τη συμμετοχή τους στα συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι πρακτικές ευαισθητοποίησης της WAMBO Red Dot στοχεύουν στη διάδοση των επαναχρησιμοποιήσιμων ειδών προσωπικής υγιεινής και στην ορθή διαχείριση των ειδών μιας χρήσης.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Η WAMBO υποστηρίζει τη βιώσιμη μόδα και επαναχρησιμοποίηση ρούχων αλλά την ανακύκλωση συλλέγοντας μεταχειρισμένα ρούχα στις εγκαταστάσεις της και δημιουργώντας νέες μορφές εισοδήματος.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Συλλέγουμε παιχνίδια και σε συνεργασία με πολλές ομάδες κατασκευαστών προσπαθούμε να επεκτείνουμε τον κύκλο ζωής τους και να δημιουργήσουμε νέα δίκτυα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Οι άνθρωποι στο κέντρο της κυκλικής οικονομίας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ