ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ GREEK FORUM OF MIGRANTS

Ευχαριστούμε την Δρ. Χριστίνα Τσαγδή και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος που συμμετείχαν στις δράσεις μας για επαναχρησιμοποίηση και ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Περισσότερες από 20 κούτες, ταξινομημένες, με καθαρό ρουχισμό και καινούργια παιχνίδια, ετοιμάστηκαν από τα παιδιά και θα παραδοθούν στο Greek Forum of Migrants μέσα στις επόμενες ημέρες με τη μεσολάβηση των #Ukrainian Women in Greece και της WAMBO CITY WASTE PICKERS. Η επαφή με τα παιδιά και για εμάς, ανεκτίμητη.
#reuse #circulareconomy #perama #greece #stopthewar

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ