ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ COVID-19

ΑΤΥΠΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Υπάρχουν τουλάχιστον 20.000 συλλέκτες απορριμμάτων και αντικειμένων στην Ελλάδα και υπό το πρίσμα της επιδημίας και του αποκλεισμού τους που έχει επέλθει λόγω των μέτρων προστασίας από την εξάπλωση του COVID-19, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους κινδύνους μεταξύ των οποίων:

 

– Ο χειρισμός μολυσμένων υλικών κατά την άτυπη συλλογή αποβλήτων
– Ο αποκλεισμός τους από την εργασία και η απώλεια βασικών εσόδων βιοπορισμού

 

Η εργασία τους συνεπάγεται υψηλή έκθεση σε μικρόβια και μεγάλη εγγύτητα με άλλα άτομα ενώ συνήθως είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν παροχή υγειονομικού υλικού προστασίας από τον κορονοϊό. Ταυτόχρονα, εξαρτώνται συνήθως απόλυτα από τις καθημερινές αποδοχές τους ενώ συχνά δεν εντάσσονται στο βασικό προνοιακό σύστημα.

Meet people of the closed flea market of Votanikos during the lockdown

Writing about how COVID-19 changes waste workers lives and how much important is access to healthcare and social protection

https://www.enallaktikos.gr/Article/52087/anakyklwsh-korwno%CF%8Aos-kai-gkriza-oikonomia

Check out our leaflet with basic recommendations for the prevention of coronovarius

(based on the Global Alliance of Wastepickers information, https://www.wiego.org/waste-pickers-essential-service-providers-high-risk)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ