ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

1

Χαρτογράφηση της άτυπης ανακύκλωσης και της ρακοσυλλογής και ανάδειξη της συνεισφοράς στη διαχείριση αποβλήτων.

1

Εκπροσώπηση και Συνηγορία ομάδων που εμπλέκονται άτυπα στη διαχείριση αποβλήτων.

1

Εκπαίδευση πλανόδιων ανακυκλωτών σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την ασφάλεια.

1

Κοινωνικές δράσεις συλλογής και επαναχρησιμοποίησης υλικών και αντικειμένων.

Με λίγα λόγια

H WAMBO είναι μια μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση με έδρα τον Πειραιά για την ανάδειξη της άτυπης ανακύκλωσης και της συνεισφοράς της στη διαχείριση αποβλήτων καθώς και τη στήριξη των ανθρώπων που βιοπορίζονται από αυτή.

Όραμα μας είναι η ενίσχυση της αυτό-οργάνωσης των ανθρώπων που βιοπορίζονται μέσω της άτυπης ανακύκλωσης και η ενίσχυση των δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας τους με τα οργανωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας.

Αξίες μας είναι η συλλογικότητα και ο πλουραλισμός, η ανάγκη για σχηματισμό μικρών ομάδων που συνθέτουν ένα σύνολο,  η βιωσιμότητα των συνόλων μέσα στα οποία ευδοκιμούν και αναπτύσσονται μικρές ομάδες,  η ανάγκη για ανθεκτικότητα των συστημάτων εργασίας και η ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών γύρω από τη διαχείριση υλικών και αποβλήτων, η άμεση και άρρηκτη σύνδεση του ανθρώπου με το περιβάλλον, σε κάθε επίπεδο.

Αποστολή μας να μην εξαιρεθούν οι άνθρωποι από τα συστήματα της διαχείρισης απορριμμάτων.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ