Οι γυρολόγοι είναι ανακυκλωτές;

Οι γυρολόγοι δεν είναι ανακυκλωτές. Είναι άτομα τα οποία αποκομίζουν ένα μικρό έσοδο από τη συλλογή διαφόρων αντικειμένων που συλλέγουν από τα πεζοδρόμια ή από τις αποθήκες των σπιτιών. Μέσα σε αυτά τα αντικείμενα είναι και παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Οι γυρολόγοι πωλούν τις συσκευές αυτές σε εμπόρους παλαιών μεταλλικών απορριμμάτων. Οι γυρολόγοι, όπως φαίνεται στην πράξη, δεν είναι ασφαλής επιλογή ανακύκλωσης, καθώς δε μπορεί να γίνει έλεγχος στη μετέπειτα πορεία της συσκευής. Ασφαλείς φορείς συλλογής, βάσει νομοθεσίας, είναι πρωταρχικά οι δήμοι και τα καταστήματα λιανικού εμπορίου.

https://www.electrocycle.gr/faq/85/oi-gyrologoi-einai-anakyklotes

PARTNERS & SUPPORT