Η WAMBO γίνεται μέλος της κοινότητας του IMPACT HUB ATHENS

Για τους επόμενους δύο μήνες, θα συνεργαστούμε με το Impact Hub Athens για την επιτάχυνση του project WAMBO CITY WASTE PICKERS:#REUSE and #REPAIR με στόχο να έχουμε ενα θετικό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή!  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε επιλεχθεί για το stage 1 του  ClimAccelerator Beyond #2022 μαζί με 11 ακόμα Ελληνικές ομάδες με τις οποίες θα είμαστε μέρος ενός διεθνούς δυκτίου ειδικών στην περιβαντολλογική και κοινωνική επιχειρηματικότητα! #reusereducerecycle #greece2022 #repair #impactenvironnemental #climatechange Impact Hub Impact Hub Praha Bogatin d.o.o.

PARTNERS & SUPPORT